Schadeverzekeringen

U loopt vele risico’s in uw dagelijks leven. Risico’s die uw bezit raken of de gezondheid of zelfs het leven van u of uw geliefden. Tegen de financiële gevolgen van dat soort risico’s kunt u zich gelukkig meestal verzekeren. 

Deze verzekeringen zijn in 4 categorieën te verdelen. Klik op de betreffende categorie voor meer informatie.

Categorieën

Brand, storm, waterschade, inbraak. Het zijn slechts een paar voorbeelden van risico’s waarmee u te maken kunt krijgen met betrekking tot uw woning. Om uw huis en bezittingen financieel te beschermen, is het noodzakelijk een aantal verzekeringen af te sluiten.

Opstal

Met een opstalverzekering zijn uw huis en bijbehorende gebouwen verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en water. U kunt zelf bepalen hoe uitgebreid de dekking moet zijn. Wij vertellen u graag meer over de verschillende mogelijkheden.

Inboedel

Met een inboedelverzekering zijn al uw spullen in en om het huis verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, water en diefstal. 
U kunt zelf bepalen hoe uitgebreid de dekking moet zijn. Wij vertellen u graag meer over de verschillende mogelijkheden.

Glas

U heeft een huurhuis maar moet zelf de ruiten verzekeren.Met een glasverzekering is het glas in ramen, deuren, windschermen en balkon- of terreinafscheidingen gedekt tegen breuk.

Kostbaarheden

Deze verzekering dekt uw kostbare bezittingen zoals sieraden en schilderijen maar ook muziekinstrumenten of een postzegelverzameling,  tegen alle onvoorziene gebeurtenissen zoals diefstal, verlies en beschadiging. (Uw kostbaarheden en overige inboedel moet u verzekeren bij dezelfde maatschappij. Hierdoor kan er geen discussie ontstaan over welke verzekeraar de schade gaat vergoeden.)

Personen- / bestelauto

Als eigenaar van een motorrijtuig bent u wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen schade die u met het motorrijtuig aan anderen toebrengt:de zogenoemde Wettelijke Aansprakelijkheids- (WA)verzekering.

Daarnaast is het mogelijk om schade, die door uw eigen toedoen aan de auto ontstaat, te verzekeren. Dit is de volledig cascoverzekering (of: All Risk-). Bij de beperkt – of minicascoverzekering is schade door natuurgeweld, dieren of door diefstal, inbraak of joyriding verzekerd.

Welke vorm u kiest, is veelal afhankelijk van de leeftijd van de auto, de (dag)waarde van de auto en uw persoonlijke omstandigheden.
Naast schade aan de auto is het ook mogelijk dat er schade aan de inzittenden of aan hun bezittingen ontstaat. Hiervoor kunt u, in combinatie met een motorrijtuigverzekering, een Ongevallen Inzittenden- resp. Schade Inzittenden- verzekering afsluiten.

De Ongevallen Inzittendenverzekering keert een bedrag uit in geval van overlijden en bij blijvende invaliditeit van één van de inzittenden als gevolg van een gedekt ongeval. Een Schade Inzittendenverzekering vergoedt bovendien schade aan bezittingen van de inzittenden (bestuurder en passagiers).

Motor

Ook hiervoor geldt dat u een WA-verzekering moet hebben die u naar wens kunt uitbreiden met een beperkte – of een volledige cascodekking. Bij een volledig cascodekking geldt vaak dat er een bedrag wordt uitgekeerd voor schade aan motorkleding en helm. Bij een motorverzekering kunt u ook kiezen voor een Ongevallen Opzittenden- resp. Schade Opzittendenverzekering.

Oldtimer

Voor uw oldtimer dient u ook een WA-verzekering af te sluiten. Voor uitbreiding van de dekking is zowel een beperkt casco als de volledig cascodekking mogelijk.
Ter bepaling van de verzekerde waarde is doorgaans een taxatierapport van een  erkende deskundige (“taxateur”) noodzakelijk.
Omdat er met een dergelijke oldtimer doorgaans weinig wordt gereden en de eigenaar veelal zeer voorzichtig is met zijn “oudje” gelden voor een oldtimerverzekering meestal zeer gunstige tarieven.

Aansprakelijkheid
Als u of uw kind of huisdier aan een ander onbedoeld schade toebrengt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Zéker in geval van lichamelijk letsel.

De aansprakelijkheidsverzekering dekt in de meest voorkomende gevallen schade die ontstaat doordat u per ongeluk schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Ook de financiële gevolgen van letsel aan een ander zijn gedekt. Schade waarvoor u als eigenaar van een huis aansprakelijk bent, valt ook onder deze verzekering.

Rechtsbijstand

Met een Rechtsbijstandverzekering zijn u en uw gezinsleden verzekerd van deskundige rechtshulp bij vrijwel alle juridische problemen. Van conflicten met een werkgever of met de overheid tot schadeclaims bij verkeersongevallen.

Er zijn verschillende verzekeringsvormen. Door uw verzekeringsdekking uit te breiden of te verminderen, kunt u de hoogte van de premie bepalen.

Ongevallen

De Gezinsongevallenverzekering verzekert u tegen de gevolgen van een ongeval van uzelf of uw gezinsleden. Als zich dan onverhoopt een ongeval voordoet kunt u in elk geval rekenen op een stukje financiële zekerheid. De Gezinsongevallenverzekering biedt dekking voor overlijden en blijvende invaliditeit. U bepaalt zelf de hoogte van de verzekerde bedragen of kiest uit een aantal vaste combinaties.
(Bent u alleenstaand of met zijn tweeën, bestaat er uiteraard  ook de mogelijkheid een ongevallenverzekering af te sluiten.

Ziektekosten
Iedere Nederlander is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten.

De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar (beperkt) en geneesmiddelen.

Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, uitgebreidere tandheelkundige hulp en alternatieve geneeswijzen) kan een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht.Verzekeraars hebben ten aanzien van de basiszorgverzekering een acceptatieplicht. Die acceptatieplicht geldt niet voor de aanvullende verzekering. Verzekerden kunnen een vrijwillig eigen risico op de verzekering kiezen (dus ook voor de basiszorgverzekering), naast het verplichte eigen risico van € 220,00 (2012). Dit laatstgenoemde eigen risico geldt niet voor alle soorten zorg.

In uw spaarzame vrije tijd wilt u leuke dingen doen of lekker op vakantie.


Voor dit laatste geldt: Of u nu een weekend weg  gaat of voor een paar weken met vakantie, een goede reisverzekering is van groot belang. Een reisverzekering dekt de financiële gevolgen als u onverhoopt schade of pech heeft tijdens uw vakantie.

Trekt u er met de caravan of boot op uit, dan kunt u deze ook verzekeren.

Uw vakantie moet toch onbezorgd zijn en blijven?
Ook de zaken die u voor uw hobby’s gebruikt kunt u in veel gevallen verzekeren.

Wij laten graag een aantal verzekeringen de revue passeren.

Doorlopende reisverzekering

Met een doorlopende reisverzekering bent u het hele jaar door verzekerd tijdens al uw vakanties, zonder dat u er telkens om moet denken deze af te sluiten. Deze verzekering is daarom vooral handig als u vaker per jaar op reis gaat. De dekking is veelal geheel op uw wensen af te stemmen. Ook een doorlopende annuleringsdekking kan hiervan deel uitmaken. U bepaalt zelf wat u wel of niet mee verzekert.

Kortlopende reisverzekering

Een goede reisverzekering hoort bij een onbezorgde vakantie. Met een kortlopende reisverzekering betaalt u alleen premie voor de periode dat u daadwerkelijk met vakantie bent en voor de dekkingen die u dan nodig heeft. Met de uitbreidingsmogelijkheden kunt u uw reisverzekering helemaal op maat maken.

Annuleringsverzekering

Een voorgenomen reis annuleren of een begonnen reis afbreken is erg vervelend.
De reissom moet, ook al maakt u de reis niet (af), toch worden betaald. Als u (tijdig, namelijk binnen 7 nadat u de reis heeft geboekt) een annuleringsverzekering afsluit, neemt uw verzekeraar deze kosten voor zijn rekening.

Caravan

Voor elke caravan is er een verzekering op maat. U kunt meestal kiezen voor een nieuwwaardedekking, waardoor u gedurende een bepaalde periode bij verlies van de caravan de nieuwwaarde krijgt uitgekeerd, of voor dagwaardedekking, waarbij in geval van verlies de dagwaarde wordt uitgekeerd. Verder vergoeden de meeste verzekeringen verkeersschade, brand- en braakschade. U kunt de zaken die bij de caravan horen zoals de voortent, luifel en accessoires uiteraard meeverzekeren.

Pleziervaartuigen

De pleziervaartuigverzekering is bestemd voor het verzekeren van allerlei pleziervaartuigen, zoals zeilplanken, kano's zeilboten en motorboten. De bijbehorende standaarduitrusting, voortstuwingsinstallaties of de bij het vaartuig behorende volgboot vallen eveneens onder de dekking. Ook de bijbehorende trailer kan op verzoek meeverzekerd worden.

De basis van een Pleziervaartuigenverzekering is  altijd de WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid). Deze basisdekking kunt u naar keuze uitbreiden. De meest uitgebreide dekking biedt dekking tegen schade door alle van buitenkomende oorzaken (“All Risks”).

Fietsverzekering

Voor velen is de fiets het vervoermiddel bij uitstek en zij schaffen dan ook een mooi exemplaar aan. Prettig te weten dat het mogelijk is om ook de fiets te verzekeren tegen diefstal en beschadiging. Overigens is de schade, die u met de fiets / tijdens het fietsen toebrengt aan anderen, gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Golfverzekering

Golf is een heerlijke sport en steeds meer Nederlanders ontdekken dat. Niet alleen de golfbanen in eigen land zijn druk bezocht, er wordt ook veel door Nederlanders in het buitenland gespeeld. Een golfuitrusting is kostbaar en het is verstandig deze goed te verzekeren.

U kunt de complete golfuitrusting verzekeren tegen schade of verlies. Dit betekent dat uw clubs, golftas, golfkar, golfschoenen, golfhandschoenen, zitstok en zelfs uw golfregenkleding en golfparaplu tegen alle mogelijke risico's verzekerd zijn. Ook is bij een golfverzekering een uitkering gegarandeerd in geval van een erkende hole-in-one.

Sport- en recreatiegoederen

Veel Nederlanders hebben voor hun hobby een mooie uitrusting aangeschaft, denk bijvoorbeeld aan een duikuitrusting of hengelsportartikelen. Ook dit soort zaken kunnen wij voor u verzekeren. Vraag naar de mogelijkheden.