Ondernemer

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Marco de Boer
Accountmanager
Marco de Boer
VIEG Bedrijfsverzekeringen
Robijnstraat 7
1812 RB  ALKMAAR

T: 072-5414243
F: 072-5414141
E: bedrijven@vlieg.nl

Routeplanner

- Compagnonsverzekering
- Ziektekostenverzekering
- Overige Particuliere schadeverzekeringen
- Pensioenverzekering
- Overige Particuliere levensverzekeringen


Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zo zorg je dat je geen inkomstenverlies lijdt en dat je onderneming kan blijven voortbestaan. De beste manier om je tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren is door middel van een AOV. Deze verzekering sluit je af voor telkens vijf jaar. Per maand betaal je een premie. Mocht je dan arbeidsongeschikt worden, heb je onder bepaalde afgesproken voorwaarden recht op een maandelijkse uitkering.

In verzekeringsland worden diverse soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aangeboden. Zo zijn er verzekeraars die  alleen uitkeren als blijkt dat uw onderneming daadwerkelijk omzet verlies heeft gedraaid door uw arbeidsongeschiktheid er zijn echter ook verzekeraars die uitkeren wanneer blijkt dat u uw werkzaamheden in de hoedanigheid zoals opgegeven op de polis, niet meer kunt uitoefenen.  De premie voor een dergelijke verzekering hangt o.a. af van de hoogte van het verzekerd bedrag, het eigen risico en het beroep.

- Naar boven


Compagnonsverzekering
Als uw compagnon wegvalt door ernstige ziekte of overlijden, hebben zijn erfgenamen recht op hun deel in de onderneming. Het voortbestaan van uw bedrijf kan groot gevaar lopen als zij hun aandeel opeisen. De compagnonsverzekering is een soort levensverzekering die u en uw compagnon afsluiten. Bij overlijden betaalt de verzekeraar een bedrag uit aan de achterblijvende compagnon. Daarmee bent u financieel in staat het aandeel van uw compagnon over te nemen.

- Naar boven


Ziektekostenverzekering

Iedere Nederlander is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten.
De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar (beperkt) en geneesmiddelen.
Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, uitgebreidere tandheelkundige hulp en alternatieve geneeswijzen) kan een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht. Verzekeraars hebben ten aanzien van de basiszorgverzekering een acceptatieplicht. Die acceptatieplicht geldt niet voor de aanvullende verzekering. Verzekerden kunnen een vrijwillig eigen risico op de verzekering kiezen (dus ook voor de basiszorgverzekering), naast het verplichte eigen risico van € 155,00 (2009). Dit laatstgenoemde eigen risico geldt niet voor alle soorten zorg.

- Naar boven