Slapende polissen & banktegoeden

VLIEG informeert
Slapende polissen & banktegoeden

Sinds de jaren ’60 bestaat er al een helpdesk voor ‘slapende polissen’. Deze helpdesk is opgericht door het Verbond van Verzekeraars. Vooral de afgelopen jaren is er een sterke toename van het aantal hulpvragen zichtbaar. Deze hulpvragen hebben betrekking op het helpen zoeken naar polissen van de overledene waarvan de erfgenaam of erfgenamen niet op de hoogte zijn. Door de inzet van de helpdesk kan er één centrale zoekvraag uitgaan naar de verzekeraars en hoeft dus niet elke verzekeraar apart te worden aangeschreven. Deze zoekfunctie is op 5 augustus 2014 ook geïntroduceerd voor ‘slapende banktegoeden’.

Huidige rol notaris
Onder ‘slapende banktegoeden’ worden zowel actieve als inactieve bankrekeningen die op naam staan van de overledene begrepen. Erfgenamen zijn soms onbekend met het bestaan van deze rekeningen en banken zijn soms het contact met hun klant verloren, door bijvoorbeeld een verhuizing. Voorheen moest de notaris alle banken zélf of via de NVB aanschrijven om de rekeningen te traceren. De rol van de notaris wordt dus ook vereenvoudigd.

Hits of no-hits
Het centrale bankloket is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het loket is bedoeld om het makkelijker te maken te achterhalen bij welke bank tegoeden door de erflater werden aangehouden. Weten de erfgenamen bij welke bank de rekeningen lopen, dan moeten zij zich rechtstreeks bij die betreffende bank melden. Er mag in dat geval geen beroep op het loket worden gedaan. Zodra het centrale loket een goedgekeurde navraag heeft ontvangen en ingevoerd, gaan de aangesloten banken op zoek naar ‘hits’. Bij een hit wordt er direct per e-mail een melding verzonden naar de aanvrager. No-hits worden verzameld en binnen drie maanden per e-mail aan de aanvrager doorgegeven

Slapendetegoeden.nl
Een navraag over slapende tegoeden kan via www.slapendetegoeden.nl worden gedaan. Het doen van de navraag is mogelijk voor erfgenamen, notarissen en executeurs die de erfenis namens de erfgenamen afhandelen. Ook dit is vergelijkbaar met de helpdesk van het Verbond.

Verjaringtermijn genegeerd
Volgens artikel 3:306 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op een slapend tegoed na twintig jaar. De aangesloten banken negeren deze wettelijke verjaringstermijn, waardoor uitbetaling van de gevonden slapende tegoeden altijd plaats zal vinden. De achterliggende reden voor de banken is, dat zij het van groot belang vinden dat het geld bij de rechthebbenden terecht komt.

98% bereik
Echter, bij het centrale loket zijn niet alle banken aangesloten. Wel is het zo dat als een navraag wordt ingediend, het bereik van de navraag rond de 98% ligt. Dit bereik bestaat dan uit de banken die de consumentenmarkt bedienen voor sparen en beleggen. De NVB verwacht dat in de komende maanden ook nog enkele kleinere banken zich zullen aansluiten.

VLIEG Verzekeringen
Robijnstraat 7
1812 RB  Alkmaar
072 - 541 42 43 (optie 1 en dan 2)
verzekeringen@vlieg.nl