WOZ-waarde te hoog?

Heeft u wel eens goed naar uw WOZ waarde gekeken?

In veel gevallen is, mede gezien de dalende woningmarkt, de WOZ -waarde te hoog vastgesteld. VLIEG Makelaars biedt, in samenwerking met een specialistische partij, u de mogelijkheid om gratis een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Een te hoge WOZ-waarde zorgt ervoor dat u teveel betaalt aan diverse belastingen. Dit kan u honderden tot zelfs duizenden euro’s per jaar schelen aan belastinggelden.

Al deze belastingen die u betaalt zijn gebaseerd op uw WOZ-waarde:
• Onroerende-zaakbelasting (OZB)
• Vermogensbelasting
• Inkomstenbelasting
• Waterschapsbelasting

Een te hoge WOZ-waarde kost tussen € 63,- en € 2.538,- per jaar.
Over de looptijd van uw hypotheek (30 jaar) betaalt u dus tot € 76.140,- te veel belasting.

Bent u van mening dat uw WOZ-waarde lager zou moeten zijn? Meld u dan aan. Let op: Bezwaar maken kan binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag, dus wilt u bezwaar maken, meld u dan snel aan middels onze website.

Wij dienen het bezwaar kosteloos voor u in bij uw gemeente. Door alleen te werken op lokaal en regionaal niveau in combinatie met de kennis op het gebied van WOZ-bezwaren is uw kans van slagen het grootst.