Pensioenadvies

U wilt goed voor uw werknemers zorgen.

Zij zijn het belangrijkste kapitaalgoed binnen uw bedrijf. Binding van uw medewerkers met uw bedrijf is van groot belang. Immers u heeft in hen geïnvesteerd. Bovendien hebben zij de voor uw onderneming gewenste ervaring en zijn betrokken bij de activiteiten van uw bedrijf en bij uw klanten.

Betrokken medewerkers creëert u door goed voor ze te zorgen middels goede arbeidsvoorwaarden
Wij kunnen u hierbij helpen.

Meer informatie?

T: 072 - 541 42 43
E: pensioenen@vlieg.nl


Directe beloning


Een financieël advies is toch gratis? Een advies kost geld; vroeger, nu en dat zal in de toekomst zo blijven. Bekijk het filmpje.Lees meer.

Transparant

transparant

Transparant advies. U weet van tevoren welk bedrag wij ontvangen voor onze dienstverlening. Als de vergoeding welke wij van de verzekeraar ontvangen niet in verhouding staat tot onze dienstverlening, informeren wij u op welke wijze wij dit in overeenstemming zullen brengen.

Maatwerk

maatwerk

Maatwerk. Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden. Ons advies wordt daarop afgestemd. Wij helpen u graag met uw vragen op het gebied van pensioen- en levensverzekeringen. Wilt u bijvoorbeeld weten wat u gaat ontvangen uit uw opgebouwde pensioenaanspraken?

Second opinion

secondopinion

Voor vraagstukken waarover u graag wordt geadviseerd door een onafhankelijke partij, kunt u bij ons terecht. Na inventarisatie bespreken wij van tevoren het aantal uren dat door ons gewerkt wordt aan uw pensioenvragen en de kosten die dit met zich meebrengt.

Pensioenen