Breekland, Prijs op aanvraag

PROJECT IN ONTWIKKELING
NIEUWBOUWUNITS TE BREEKLAND

Ziet u uw bedrijf al gevestigd op het moderne en ruim opgezette bedrijventerrein Breekland? Onze opdrachtgever is voornemens een prachtig bedrijfsverzamelgebouw te realiseren en voor u is dit dé mogelijkheid om vroeg in het proces te stappen. VLIEG Bedrijfsmakelaars nodigt u op kantoor uit om de voorwaarden en mogelijkheden te bespreken.

Een VOORLOPIG OVERZICHT van de units:

Type 1
– Totaal oppervlakte: 204,5 m² B.V.O.
– Begane grond: 136,5 m² B.V.O.
– Eerste verdieping: 68 m² B.V.O.

Type 2
– Totaal oppervlakte: 181,5 m² B.V.O.
– Begane grond: 136,5 m² B.V.O.
– Eerste verdieping: 45 m² B.V.O.

Richtprijzen van € 185.000,- tot € 205.000,- v.o.n. exclusief btw.

BEREIKBAARHEID
Het bedrijventerrein is met eigen vervoer zeer goed aan te rijden. Het bedrijventerrein Breekland is gelegen langs de N504 en tussen de N242 en de N245.

BIJZONDERHEDEN
Op bedrijventerrein Breekland gelden een aantal door de gemeente Langedijk opgelegde beperkende voorwaarden. Kopers dienen zich te conformeren aan de volgende vestigingseisen van de gemeente Langedijk:

1. Binnen drie maanden na de juridische levering van het verkochte zal de ontwikkelaar het verkochte met het daarop te realiseren gebouw notarieel splitsen in appartementsrechten, waarbij tevens een vereniging van eigenaren wordt opgericht. De desbetreffende ontwerp-akte wordt aan de gemeente ter toetsing voorgelegd, en na notariële vestiging ontvangt de gemeente een afschrift van de splitsingsakte. De taak van de vereniging van eigenaren VvE zal gericht zijn op het beheer en onderhoud van het te realiseren bedrijfsverzamelgebouw en onder- en omliggend terrein en de instandhouding en creatie van de vereiste parkeerplaatsen.

2. Het is koper, dan wel zijn rechtsopvolger(s) toegestaan zijn eigendom te verhuren, alleen indien hij ook zelf in een unit van het gebouw daadwerkelijk actief bedrijf voert; het verhuren van unit(s) geldt daarbij niet als bedrijf voeren. De gemeentelijke projectleider kan in bijzondere gevallen schriftelijk ontheffing verlenen voor de, in dit lid vermelde, vereiste om zelf actief bedrijf te voeren.

3. Koper, dan wel zijn rechtsopvolger(s) en ingeval van verhuur, de verhuurder draagt ervoor zorg, dat het verkochte c.q. verhuurde wordt gebruikt in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook de vestigingseisen. De VvE draagt bovendien zorg voor een stelselmatige controle op indicatoren van hennepteelt en drugsproductie, en houdt daarvan rapport bij.

4. De VvE wijst 2 leden van haar bestuur aan als afgevaardigden in de Stichting Parkmanagement.

5. Eventuele extra metrage op een verdieping binnen de unit, mogen slechts worden gebruikt door de eigenaar/ gebruiker van de begane grondvloeroppervlakte van de betreffende unit (verticaal is slechts een eigenaar/ gebruiker toegestaan).

6. Per unit mag slechts 1 beroep/bedrijf worden gevestigd en uitgevoerd.

7. Koper dan wel zijn rechtsopvolgers, dient voordat hij een koop-, danwel huurovereenkomst sluit van een unit, schriftelijk toestemming aan het college van Burgemeester en Wethouders te vragen. Slechts indien de units zullen worden gebruikt door ondernemingen die voldoen aan de vestigingseisen van de gemeente Langedijk, zal de hiervoor bedoelde toestemming worden gegeven. Koper, danwel zijn rechtsopvolgers dient bij het toestemmingsverzoek een uittreksel uit het handelsregister te verstrekken van de te vestigen onderneming alsmede een concept van de koop- danwel huurovereenkomst.

BESTEMMING
Bestemmingsplan: “Bedrijventerreinen in Langedijk”
Bestemming: “Bedrijventerrein – 1”
Functieaanduiding: “bedrijven tot en met categorie 4.2”

De voor Bedrijventerrein – 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 3.1 als opgenomen in bijlage 1 bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Breekland I’;

b. op de gronden ter plaatse van de aanduiding “bedrijven tot en met categorie 3.2” industriële bedrijven, bouw- en aannemersbedrijven, verhuurbedrijven, transportbedrijven, milieudienstverlening, groothandels- en distributiebedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 3.2 als opgenomen in bijlage 1 bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Breekland I’;

c. op de gronden ter plaatse van de aanduiding “bedrijven tot en met categorie 4.2” industriële bedrijven, bouw- en aannemersbedrijven, verhuurbedrijven, transportbedrijven, milieudienstverlening, groothandels- en distributiebedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 4.2 als opgenomen in bijlage 1 bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Breekland I’;

OVERIGE CONDITIES
Koop- en aannemingsovereenkomst op basis van het standaardmodel zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

ZEKERHEIDSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopprijs te voldoen binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

COURTAGE
VLIEG Bedrijfsmakelaars OG behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd.

INFORMATIE
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij:
VLIEG Bedrijfsmakelaars OG
Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar
072 541 41 41
Xander Blankestijn 06 53 33 74 56
Robin Niele 06 40 76 02 92

Kenmerken

Gebouw

Bouwvorm
bestaande bouw
Bouwjaar
2021
Oppervlakte perceel
2.480 m2
Bouwjaar periode
2011-2020
In aanbouw
Nee
Liggingen
bedrijventerrein
Aantal
0

Bedrijfsruimte

Oppervlakte
1.498 m2
In units vanaf
182
Vrije hoogte
700
Vrije overspanning
8
Vloerbelasting
1.500
Voorzieningen
overheaddeuren, betonvloer