Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of per e-mail, bij (de medewerk(st)er van) de VLIEG Advies Groep indienen. Onze telefoonnummers, post – en e-mail adressen kunt u vinden op onze website onder het kopje:

contact

Hoe gaat het in z’n werk?

U krijgt van ons binnen vijf werkdagen na ontvangst een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Daarbij zal zo nodig worden aangegeven of en zo ja welke – aanvullende – informatie wij nog van u nodig hebben. Binnen drie weken na ontvangst van de (schriftelijke) klacht, ontvangt u een reactie van ons. Naar aanleiding daarvan kan het nodig zijn één of meer keren persoonlijk of schriftelijk overleg te voeren of nadere informatie in te winnen. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan.

De VLIEG Advies Groep registreert alle ontvangen klachten in een centraal systeem. Jaarlijks brengen wij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte van het aantal ontvangen en afgehandelde klachten betreffende onze financiële dienstverlening.
Onze NVM -makelaars zijn gecertificeerd en aangesloten bij KEMA Quality B.V. (Keurmerk) . Elke certificaathouder is verplicht een tegen hem of haar ingediende klacht bij KEMA Quality B.V. schriftelijk te melden.

Geen overeenstemming…

Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen over de oplossing van uw klacht, dan kunt u deze desgewenst schriftelijk voorleggen aan één van onderstaande onafhankelijke klachteninstituten. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Indien uw klacht onze financiële dienstverlening betreft is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) de organisatie waar u uw klacht kunt indienen. Wij staan bij Kifid geregistreerd onder nummer 300.002353. Wij hebben ons geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. Informatie over het klachteninstituut kunt u vinden op website www.kifid.nl.

Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

logo_kifid

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de makelaar, dan kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de NVM – Consumentenvoorlichting. Zij zullen u alleen informeren, niet oordelen. Correspondentie kunt u richten aan:

NVM Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein

Omdat wij zijn aangesloten bij de NVM kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Makelaardij. Bij deze commissie kunt u op eenvoudige wijze een onafhankelijke en bindende uitspraak krijgen over financiële geschillen. De commissie is bereikbaar op het volgende postadres:

Geschillencommissie Makelaardij
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Informatie over de NVM – Consumentenvoorlichting en de Geschillencommissie Makelaardij kunt u vinden op de website van de NVM www.nvm.nl.