Privacyverklaring Makelaardij

Privacyverklaring VLIEG Makelaars OG en VLIEG Bedrijfsmakelaars

U heeft te maken met de makelaars van VLIEG. VLIEG makelaars OG en VLIEG Bedrijfsmakelaars zijn lid van de  NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt de makelaardij van VLIEG bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet.

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met VLIEG.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan VLIEG:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan VLIEG:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.
 • U wilt u inschrijven voor een nieuwbouwproject. Zie 16.

U wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan VLIEG:

 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet VLIEG ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van VLIEG. Zie 8.
 • U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via VLIEG wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt een woning kopen die via VLIEG wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt een woning huren die via VLIEG wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan VLIEG:

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.

 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de VLIEG:

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de VLIEG:

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet VLIEG ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van VLIEG.
  Zie 8.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via VLIEG wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via VLIEG wordt aangeboden. Zie 14.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via VLIEG wordt aangeboden. Zie 15.

Overige dienstverlening:

U wilt u laten bijstaan door VLIEG in het kader van overige dienstverlening:

U schakelt VLIEG in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. Zie 16

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is VLIEG de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

VLIEG Makelaars OG B.V.

KvK nummer: 37058230

Robijnstraat 7

1812 RB Alkmaar

alkmaar@vlieg.nl

072-5110600

 

VLIEG Bedrijfsmakelaars

KvK nummer: 39083724

Robijnstraat 7

1812RB Alkmaar

bog@vlieg.nl

072-541 41 41

 

Bovengenoemd adres is de hoofdvestiging van VLIEG. U vindt ons ook op de volgende adressen:

VLIEG Makelaars Amsterdam

Valkenburgerstraat 223B

1011 MJ Amsterdam
020-5247430

amsterdam@vlieg.nl

 

VLIEG Makelaars Amstelveen

Rembrandtweg 164

1181 GZ Amstelveen
020-2404888

amstelveen@vlieg.nl

 

VLIEG Makelaars Bergen

Jan Oldenburglaan 16a

1861 JT Bergen

072-5898004

bergen@vlieg.nl

 

VLIEG Makelaars Haarlem

Freddie Oversteegenstraat 269

2033 MV Haarlem

023-5530055

haarlem@vlieg.nl

 

VLIEG Makelaars Hoofddorp

Kruisweg 1031

2131 CS Hoofddorp

023-5640004

hoofddorp@vlieg.nl

 

VLIEG Makelaars Heerhugowaard

Stationsplein 25

1703 WD Heerhugowaard

072-5717144

heerhugowaard@vlieg.nl

 

VLIEG Makelaars Lelystad (Franchise)

Agoraweg 2

8224 BX Lelystad

0320-214516

lelystad@vlieg.nl

 

VLIEG Makelaars Schagen

Handelsstraat 2

1741 AA Schagen

0224-296441

schagen@vlieg.nl

 

VLIEG Makelaars Zaandam

Westzijde 73

1506 EC Zaandam

075-6533838

zaandam@vlieg.nl

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM                                                    Brainbay B.V.

KvK 30102683                                    KvK 71551034

Postbus 2222                                      Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein                          3431 HZ Nieuwegein

privacyhelpdesk@nvm.nl                    support@brainbay.nl

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Overige gegevensverstrekking

Naast het verstrekken van de gegevens aan de NVM schakelen wij bij de uitvoering van onze dienstverlening een aantal andere derden in. Wij maken onder andere gebruik van een CRM-systemen(Customer Relationship Management) en wij schakelen partij(-en)voor de hosting van onze website(s). Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar

gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als

‘verwerker’ voor VLIEG. Wij maken duidelijke afspraken met deze partijen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij u niet van dienst zijn. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen u de dienst te kunnen aanbieden.

 

Marketing

Indien u klant van ons bent of wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden zoals het toesturen van een nieuwsbrief per e-mail. Wij kunnen hiervoor gebruik maken van bijvoorbeeld een e-mailmarketingtool en social media. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Voor onze nieuwsbrief per e-mail kunt u zich uitschrijven door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan het toegezonden e-mailbericht.

 

Wij nemen uw privacy serieus

VLIEG en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. VLIEG verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. VLIEG besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met VLIEG.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens VLIEG van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar ons.

NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar VLIEG. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van VLIEG, neem dan eerst contact op met VLIEG. Mocht u er met VLIEG niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaart VLIEG de gegevens?

VLIEG bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart VLIEG echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart VLIEG 20 jaar, omdat VLIEG gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat VLIEG de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart VLIEG 5 jaar.

 

 

 

 

 1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt VLIEG ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit Funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. a 5 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

 

Indien dat met VLIEG is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d, e 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van Funda de verkoopstatistieken van uw woning. e 2 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen 5 jaar

 

 

 

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
e Funda
 1. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt VLIEG ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit Funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verhuur.  a 5 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

 

Indien met VLIEG is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 a, c, d 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities a 3 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw woning. d 2 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen 5 jaar

 

   

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

a NVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder, meetbureau, fotograaf
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
d funda

 

 1. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt VLIEG ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit Funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 5 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 5 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 5 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. d 2 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen 5 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verkoper, verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
d funda

 

 

 1. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt VLIEG ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit Funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 5 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 5 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 5 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. b 2 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen 5 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar
b Funda

 

 

 

 

 

 

 

 1. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via VLIEG wordt aangeboden

In dit contact maakt VLIEG bezichtigingsafspraken, geeft VLIEG u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt VLIEG vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt.

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. a 1 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt. a 1 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand
 1. U wilt een woning kopen die via VLIEG wordt aangeboden

Voor dit contact staat VLIEG met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert VLIEG de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt VLIEG ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over de woning. b 5 jaar
Gegevens over de biedingen. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop- of huurwoning. a 5 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden. a 5 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt. b 5 jaar

 

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 1. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 5 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets. a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst  op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt. a 5 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder
 1. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door VLIEG

Het doel van dit contact is dat VLIEG u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen Tot intrekking van toestemming

 

 

 

 1. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat VLIEG voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  a 20 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden b 5 jaar
Overige informatie die u aan uw VLIEG verstrekt.  geen 20 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 1. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt VLIEG ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit Funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop.  a 5 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien met VLIEG is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere vastgoed websites en op de website van VLIEG. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. b 20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van Funda de verkoopstatistieken van het pand. e 2 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
e Funda

 

 1. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt VLIEG ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit Funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verhuur.  a 5 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te huur staat of heeft gestaan. a 5 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand.

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het pand.

a, c 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 5 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. c 20 jaar
Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de huurcondities. a 5 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van Funda de verhuurstatistieken van uw pand. d 5 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen 5 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder, meetbureau, fotograaf
c Bezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar
d Funda

 

 1. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt VLIEG ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit Funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. c 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.  geen 5 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.  geen 5 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. c 5 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt. d 20 jaar
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. e 5 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen 5 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c Verkoper, verkoopmakelaar
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
e Funda
 1. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor VLIEG ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt VLIEG ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit Funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.  geen 5 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.  geen 5 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 5 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. b 5 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt.  geen 5 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar
b Funda

 

 1. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via VLIEG wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via VLIEG wordt aangeboden. Voor dit contact staat VLIEG met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert VLIEG de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt VLIEG ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand. b 5 jaar
Gegevens over de biedingen. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. a 5 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt. b 5 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

 1. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die VLIEG wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via VLIEG wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 5 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets. a  5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan VLIEG verstrekt. a 5 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar

 

 1. U schakelt VLIEG in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.

Het doel dat VLIEG voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VLIEG
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens, jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. a 20 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Vereniging van Eigenaren, terreinbeherende organisaties, zoals particuliere grondeigenaren, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, Pro-rail en dergelijke bedrijven.

 

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.

NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in  overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C          Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend  goed markt mogelijk.

De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

 • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken
De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.