Klachtenprocedure

Onverhoopt een klacht?

Je kunt jouw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of per e-mail, bij (de medewerk(st)er van) de VLIEG Advies Groep indienen. 

Hoe gaat het in z’n werk?

Je krijgt van ons binnen vijf werkdagen na ontvangst een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht. Daarbij zal zo nodig worden aangegeven of en zo ja welke – aanvullende – informatie wij nog van je nodig hebben. Binnen drie weken na ontvangst van de (schriftelijke) klacht, ontvangt je een reactie van ons. Naar aanleiding daarvan kan het nodig zijn één of meer keren persoonlijk of schriftelijk overleg te voeren of nadere informatie in te winnen. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan.

De VLIEG Advies Groep registreert alle ontvangen klachten in een centraal systeem. Jaarlijks brengen wij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte van het aantal ontvangen en afgehandelde klachten betreffende onze financiële dienstverlening.
Onze NVM -makelaars zijn gecertificeerd en aangesloten bij KEMA Quality B.V. (Keurmerk). Elke certificaathouder is verplicht een tegen hem of haar ingediende klacht bij KEMA Quality B.V. schriftelijk te melden.

Geen overeenstemming…

Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen over de oplossing van jouw klacht, dan kun je deze desgewenst schriftelijk voorleggen aan één van onderstaande onafhankelijke klachteninstituten. Je kunt je ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Indien jouw klacht onze financiële dienstverlening betreft is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) de organisatie waar je jouw klacht kunt indienen. Wij staan bij Kifid geregistreerd onder nummer 300.002353. Wij hebben ons geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. Informatie over het klachteninstituut kunt u vinden op website www.kifid.nl.

Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

 

Ben je niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de makelaar, dan kun je de klacht schriftelijk voorleggen aan de NVM – Consumentenvoorlichting. Zij zullen je alleen informeren, niet oordelen. Correspondentie kun je richten aan:

NVM Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein

Omdat wij zijn aangesloten bij de NVM kun jij je klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Makelaardij. Bij deze commissie kun je op eenvoudige wijze een onafhankelijke en bindende uitspraak krijgen over financiële geschillen. De commissie is bereikbaar op het volgende postadres:

Geschillencommissie Makelaardij
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Informatie over de NVM – Consumentenvoorlichting en de Geschillencommissie Makelaardij kun je vinden op de website van de NVM www.nvm.nl.

Contactgevens VLIEG Hoofdkantoor

Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar

072 – 541 42 42

directie@vlieg.nl

Maandag t/m vrijdag
9:00 tot 17:30 uur

Buiten kantoortijden op afspraak

Uitgelicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over makelaardij, hypotheken en verzekeringen!