Taxatie is Marktwaarde

Het bepalen van de marktwaarde in uw regio is maatwerk

Een taxatie geeft antwoord op de vraag wat de marktwaarde is van uw woning. Hypotheekverstrekkers eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie verricht. De VLIEG Register Taxateur is gecertificeerd en ondergaan periodiek educatie. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd en de kennis actueel.

Lokale deskundige

Met een taxatie krijgt u doorgaans te maken als u een nieuwe woning koopt of uw hypotheek oversluit. Een taxateur bepaalt dan de marktwaarde van de woning zoals die past in de woningmarkt van uw regio. Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk voor een VLIEG Register Taxateur.

Verbouwing meefinancieren?

Als u uw eigen huis wilt verbouwen of dat gekochte huis verbouwen, dan zet de taxateur in het taxatierapport ook de marktwaarde na verbouwing. U geeft de verbouwingsplannen en bijbehorende kosten daarvoor door aan de taxateur. De maximale hypotheek is dan gebaseerd op de woningwaarde na verbouwing.

Wilt u direct aan ons de opdracht verstrekken voor een gevalideerd taxatierapport (NWWI)? Bel onze specialisten of vul het formulier in.